• تماس: 09143220543
  • ایمیل: atabababonab@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

درباره ما

  • Home
  • /
  • درباره ما

مدیر عامل شرکت آتابابا

حاجی علیرضا شادبناب

آدرس شرکت: آذربایجان شرقی-بناب-کیلومتر 5 جاده ملکان

تلفن: 5-37798303-041

فکس: 37798306-041

مدیرعامل: 09143220543
essaymoment.com